ندیم ناظمی
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی
شناسه خبر: 1651
بازدید: 144

من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله‌ی دنیا رسیدم
اگه بِدی فقط تو، موج مثبت تو، فرصت درارو نمی بنده
گذشته هارو بیاد بسپارو، چشم بدوز به آینده
مثل باد، قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره
تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره
مثل باد، قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره
تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره…
پیروزی بدست نمیاد همیشه به سادگی ( البته از نظر من به راحتی و به سادگی بدست میاد فقط کافیه عاشق باشی )، هر شکست یه تجربست توی مسیر زندگی
اگه داری یه رویا واسه ساختن دنیا، امروز از جات پاشو
از میون مردا از میون فردا، که تغییر داده دنیاشو
مثل باد قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره، تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره
مثل باد قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره، تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره…

دانلود آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی

نکته مهم : حتی همین آهنگ های انگیزشی هم یکسری باورهای نادرست(یعنی باوری که میتواند بهتر شود ) دارند پس هواستان باشد که چه چیزهایی را گوش میدهید و باور میکنید .

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر کلیک کنید

آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی
1 از 1 رای
آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی

آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی
شناسه خبر: 1651
بازدید: 144

من از ایران، من از تبار خورشیدم، از همین خاک به قله‌ی دنیا رسیدم
اگه بِدی فقط تو، موج مثبت تو، فرصت درارو نمی بنده
گذشته هارو بیاد بسپارو، چشم بدوز به آینده
مثل باد، قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره
تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره
مثل باد، قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره
تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره…
پیروزی بدست نمیاد همیشه به سادگی ( البته از نظر من به راحتی و به سادگی بدست میاد فقط کافیه عاشق باشی )، هر شکست یه تجربست توی مسیر زندگی
اگه داری یه رویا واسه ساختن دنیا، امروز از جات پاشو
از میون مردا از میون فردا، که تغییر داده دنیاشو
مثل باد قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره، تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره
مثل باد قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره، تو این راه کنارتن هفتاد ملیون ستاره…

دانلود آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی

نکته مهم : حتی همین آهنگ های انگیزشی هم یکسری باورهای نادرست(یعنی باوری که میتواند بهتر شود ) دارند پس هواستان باشد که چه چیزهایی را گوش میدهید و باور میکنید .

برای تهیه کتاب و محصولات دیگر کلیک کنید

آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی
1 از 1 رای
آهنگ انگیزشی 70 میلیون ستاره از سیروان خسروی