ندیم ناظمی
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

سبد خرید

حل مشکل زیرنویس فارسی
شناسه خبر: 2476
بازدید: 33

این مشکل از سیستم شماست و فونت فارسی روی سیستم شما درست نیست . با روش های زیر درست میشود


روش اول : تغییر تنظیمات در برنامه KM Player
ن
ابتدا بر روی صفحه ی نمایش این برنامه کلیک راست کرده و در مرحله ی بعدی گزینه ی Options (شماره 2) سپس گزینه ی Preferences (شماره 3) را انتخاب کنید:

سپس در قسمت مشخص شده (شماره ی 1) وارد شده و تنظیمات را همانند قسمت شماره ی 2 مانند تصویر زیر تغییر دهید:

سپس گزینه ی Close را بزنید و یک بار نرم افزار را کاملا ببندید و دوباره اجرا کنید.

روش دوم : تغییر تنظیمات از طریق Control Panel
در این روش وارد Control Panel شوید و گزینه ی ClockLanguageand Region را بزنید و در نهایت گزینه ی Region and Language را انتخاب کنید:

در پنجره ی باز شده ابتدا سربرگ Administrative را انتخاب کنید و در نهایت گزینه ی Change system locale را انتخاب کنید:

ابتدا گزینه ی Persian را انتخاب کرده و سپس روی گزینه  OK کلیک کنید:

در نهایت دکمه ی Restart Now را انتخاب کنید:

پس از ریست کردن کامپیوتر مشکل زیرنویس ها با فونت به هم ریخته حل خواهد شد.

حل مشکل زیرنویس فارسی با فونت ناخوانا و عجیب در کامپیوتر
1 از 1 رای
حل مشکل زیرنویس فارسی با فونت ناخوانا و عجیب در کامپیوتر

حل مشکل زیرنویس فارسی
شناسه خبر: 2476
بازدید: 33

این مشکل از سیستم شماست و فونت فارسی روی سیستم شما درست نیست . با روش های زیر درست میشود


روش اول : تغییر تنظیمات در برنامه KM Player
ن
ابتدا بر روی صفحه ی نمایش این برنامه کلیک راست کرده و در مرحله ی بعدی گزینه ی Options (شماره 2) سپس گزینه ی Preferences (شماره 3) را انتخاب کنید:

سپس در قسمت مشخص شده (شماره ی 1) وارد شده و تنظیمات را همانند قسمت شماره ی 2 مانند تصویر زیر تغییر دهید:

سپس گزینه ی Close را بزنید و یک بار نرم افزار را کاملا ببندید و دوباره اجرا کنید.

روش دوم : تغییر تنظیمات از طریق Control Panel
در این روش وارد Control Panel شوید و گزینه ی ClockLanguageand Region را بزنید و در نهایت گزینه ی Region and Language را انتخاب کنید:

در پنجره ی باز شده ابتدا سربرگ Administrative را انتخاب کنید و در نهایت گزینه ی Change system locale را انتخاب کنید:

ابتدا گزینه ی Persian را انتخاب کرده و سپس روی گزینه  OK کلیک کنید:

در نهایت دکمه ی Restart Now را انتخاب کنید:

پس از ریست کردن کامپیوتر مشکل زیرنویس ها با فونت به هم ریخته حل خواهد شد.

حل مشکل زیرنویس فارسی با فونت ناخوانا و عجیب در کامپیوتر
1 از 1 رای
حل مشکل زیرنویس فارسی با فونت ناخوانا و عجیب در کامپیوتر